Eesti English Vene

MÄNGUREEGLID LÜHIDALT

Mängijad löövad reketi abil sulgpalli edasi-tagasi üle võrgu. Pallivahetust on võimalik võita kahel moel: lüüa sulgpall vastase väljakupoolele või kui vastane teeb vea. 

Viga tekib kui sulgpall lüüakse väljapoole väljaku piire ja see puudutab maad, kui sulgpall ei ületa võrku või kui pall puudutab vastast või tema riietust.

Pallivahetuse võitja saab punkti ja õiguse sooritada järgmine palling (service). Esimese geimi esimene pallija loositakse. Järgnevas geimis pallib esimesena eelneva geimi võitnud mängija. Võidab kolmest geimist kaks võitnud mängija (2:0 või 2:1). Geimi võidab mängija, kes kas saavutab esimesena 21 punkti, edestades seejuures vastast vähemalt kahe punktiga (21:19) või geimi jätkudes saavutab kahepunktilise edu (näiteks 27:25). Seisul 29:29 võidab geimi mängija, kes võidab järgmise pallivahetuse (30:29). 

Sulgpallis mängitakse nais- ja meesüksikmängu, nais-, mees- ja segapaarismängu.


PÕHILISED LÖÖGID:

PALLING (service)
Pallitakse alati diagonaalselt üle võrgu pallingualast pallingualasse. Kui pallijal on paarisarv punkte pallib ta parempoolsest pallingualast, paaritu punktiarvu korral vasakpoolsest pallingualast. Pallingu momendil ei tohi reketi raam tõusta mängija vööjoonest kõrgemale.
Enamasti (paarismängus reeglina) kasutatakse nö lühikest servi, kus sulgpall ületab võrgu võimlikult võrgu lähedalt langedes pallingu vastuvõtuala võrgupoolse joone lähedale. Lühikese servi eesmärk on välistada pallingule rabakuga vastamist vastase poolt.
Üksikmängus kasutatakse sagedalt ka nn pikka servi, kus sulgpall langeb väljaku tagajoone lähedale - see sunnib vastase väljaku tagumisse tsooni ja jätab pallijale rohkem aega vastase löögi vastuvõtmiseks ja seeläbi enda löögi sooritamiseks.

KÜLJELTLÖÖK (drive)
Sellel kiirel ründelöögil on horisontaalne trajektoor ning see sunnib vastast kaitses olles palli kõrgele tagasi lööma, mis omakorda jätab ründajale võimaluse lõpetada pallivahetus rabakuga.

TAGANTKÄELÖÖK (backhand)
Seda tõrjelööki kasutatakse peamiselt siis, kui mängija on hädas. Tagantkäega võib lüüa kas ülalt või alt, risti või otse üle väljaku. Eesmärk on raskest olukorrast välja tulla.

TAGANT TAHA (clear)
Enamasti üle väljaku eeskäelöök, maandub vastase tagajoonel. Kaitsva löögina aeglustab mängu ja annab võimaluse hõivata taas keskväli ning asuda heale positsioonile. Lamedalt lööduna nii, et pall lendaks napilt üle vastase, muutub ründelöögiks.

VÕRGUMÄNG (net play)
Võrgu lähedal mängides on eesmärgiks saata pall võimalikult madalalt üle võrgu. Selline trajektoor sunnib vastast liikuma pikka maad, sammuti jääb vastase reageerimisaeg lühikeseks.

TILKPALL (drop)
Löök tagantjoonelt langeva pallina vastase väljakupoolele võimalikult madalalt üle võrgu ja võimalikult võrgu ette. Sunnib vastast liikuma pikka maad.

RABAK (smash)
Kõige kiirem ja võimsam ründelöök sulgpallis, mis sageli lõpetab pallivahetuse. Rabakut lüüakse kõrgelt (ka hüppelt) nii, et sulgpall langeks terava nurga all vastase väljakupoolele.

«
»

Sisestused puuduvad